E Ration Card: आता डिजिटल ई-रेशन कार्ड सर्वांसाठी उपलब्ध होणार. (Now digital e-ration card will be available for all.)

E Ration Card: राज्य सरकारने सर्व पात्र कार्डधारकांसाठी डिजिटल ई रेशन कार्ड सुरू करून अन्न वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यात एक …

Read more