Health Special: डायबेटिस रोखण्यासाठी या टेस्टचे फार महत्व आहे.

Health Special: भारतात जवळपास 12-15% लोकसंख्या ही मधुमेहाने (Diabetic patients) ग्रासली गेली आहे. मात्र शहरी भागात याचे प्रमाण जास्त आहे. …

Read more