PMJAY : “या” योजनेद्वारे 1356 आजारांवर मोफत उपचार होणार; योजना सर्व राशन धारकांना लागू.

PMJAY: 2020 पासून महात्मा ज्योतिराव फुले आणि आयुष्मान भारत यांच्या झालेल्या एकत्रीकरणामुळे भारतातील आरोग्य सेवांचा लक्षणीय विस्तार झाला आहे. “महात्मा …

Read more